In afwachting klink hier voor info

De hond is getest wij zijn in afwachting op de uitslag.

Alle hondjes ouder dan 7 maanden krijgen standaard een bloedtest voordat ze naar Nederland komen.

WAT IS LEISHMANIA: Leishmania is een parasitaire aandoening (leishmania infantum) die door zandvliegjes wordt overgebracht.

Nadat zandvliegen bloed hebben gezogen bij een met leishmania besmette hond, maakt de parasiet in de darm van de mug een ontwikkelproces door. Daarna migreren de parasieten naar de speekselklieren en worden ze bij een volgend bloedmaal overgedragen aan de volgende hond. In de hond migreren de parasieten naar de macrofagen (bepaald type witte bloedcellen), waar ze zich kunnen vermenigvuldigen en via de bloedbaan verspreid worden in het lichaam. Hierdoor kan de parasiet overal in het lichaam klachten geven.

De tijd tussen de muggensteek en het ontstaan van klachten (incubatietijd) bedraagt minimaal vijf maanden, maar kan wel zeven jaar of nog langer zijn (levenslang). De parasiet is dan latent aanwezig in bijvoorbeeld het beenmerg, de lymfeklieren en organen (met name lever, milt en nieren). Al die tijd hoeft dit geen klachten te geven en niet zichtbaar te zijn in het bloed. Een negatieve test biedt dan ook geen garantie dat de hond de parasiet niet bij zich draagt. Een positieve test geeft aan dat de hond op enig moment is besmet en dat er antilichamen zijn aangemaakt. Pas bij een verminderde weerstand krijgt de parasiet de kans zich te vermenigvuldigen en ontstaan er symptomen.

Veel besmette honden ontwikkelen nooit symptomen en hebben dan ook geen behandeling nodig. Deze honden hebben een normale levensverwachting. Andere honden ontwikkelen wel symptomen (inwendig en uitwendig), dan spreken we van actieve leishmania. Bij tijdige diagnose en juiste behandeling is de prognose over het algemeen gunstig en herstellen honden volledig. Wordt de diagnose niet op tijd gesteld en/of wordt er geen adequate behandeling gegeven, dan is de prognose aanzienlijk minder gunstig. Dan is er bijvoorbeeld blijvende schade aan de nieren of kan de hond zelfs overlijden.

Omdat er vaak sprake is van een co-infectie met een andere mediterrane ziekte, komen de veelvoorkomende tekenziekten (ehrlichia, anaplasma en babesia) ook aan de orde. Symptomen en afwijkingen in bloedwaarden kunnen overlappen. Co-infecties moeten voorafgaand aan of tegelijk met de leishmania worden behandeld. Gebeurt dit niet, dan slaat de behandeling van de leishmania meestal niet goed aan.

Alleen op basis van de voorgeschiedenis, de uitslag van de volledige set bloedonderzoeken en het klinisch onderzoek op de aanwezigheid van symptomen kan een adequaat behandelplan worden opgesteld.
Door een tijdige en juiste behandeling zullen de symptomen verdwijnen en de bloedwaarden normaliseren. Sommige al binnen enkele weken, maar vooral herstel van de huid en vacht kan lang duren. Wordt de behandeling pas ingezet in fase 3 of 4, dan is de kans op restschade (nieren, kale plekken, blindheid, e.d.) aanwezig.

Resultaat 1–44 van de 85 resultaten wordt getoond